Предлагаме ви висококачествени пелети, произведени от иглолистна и широколистна дървесина, пелетни котли и продукти за тяхното почистване.

Осигурете топлина и уют за вашия дом и спестете

Предимства на котлите на пелети пред котлите на твърдо гориво:

Основната и много важна разлика между пелетния котел и котела на твърдо гориво се състои в начина, по който се извършва горивният процес. Електронният контрол при пелетните системи има важна роля за ефикасното изгаряне на горивото, като особено значение има софтуерният алгоритъм на електронния контролер.

Котли на пелети цени

Котли на пелети предимства

При котлите на твърдо гориво в горивната камера има ниско съпротивление и свободен достъп на кислород. Температура в горивната камера варира между 230-250°C, а температура в комина 130-150° C. Това означава, че отдадената на водната риза топлоенергия е средно 100° C и остатъкът отлита във въздуха. Това е причината този тип съоръжения да достигат, на практика, КПД 60-70%.

Котлите на пелети имат автоматичен контрол върху процеса на подаване и отдаването на кислород към горивната камера и отдаването му към комина. По този начин съоръжението поддържа високо вътрешно съпротивление и минимална тяга в коминното тяло, което „пречи“ на топлината да напусне горивната камера. Така температура в горивната камера достига до 350° C, а температурата на изгорелите газове в комина е в диапазона 80-100° C. Тоест над 250° C топлоотдаване към водната риза и много по-висок КПД до 93%. Пелетният котел се адаптира автоматично, спрямо нуждите на консуматора, т.е. във всеки един момент, съоръжението генерира само толкова топлинна енергия, колкото е необходима. Желаната топлина се определя от потребителя чрез ръчен контрол върху термоглавите и стайните термостати или чрез избор на програми и настройки на електронния контрол панел на котела. Модерните решения включват и модули за дистанционен контрол с мобилен телефон и през Интернет.

Пелети

Какво представляват дървените пелети?

Дървените пелети са био продукти, които набират голяма популярност през последните години. Те спадат в графата на възобновяемите източници на енергия, защото се добиват от дървесина. Пелетите не отстъпват по нищо на висококачествените горива, дори последните години успяха да влязат в тази класация. При изгарянето им се отделя практически същото количество въглероден диоксид като при дървесната маса, от която се произвеждат.

Производство на пелети

Какви са процесите –  какво и как?

Пелетите от дървесен материал се произвеждат от отпадъчна дървесина, стърготини и суров дървесен материал. В някои случаи дори се среща дървесни кори, клони и други дървесни материали, но те повишават нивата на отделяне на пепел от пелетите. Производителите на висококачествени пелети спазват международно наложените стандарти и избягват тази практика.

 

При самото производство на пелети никога не се добавят химикали. Нито при обработката, нито при съхранението им. Това ги прави една степен още по-екологични, защото при изгарянето им не се отделят вредни химикали в околната среда. Свързващото вещество в пелетите, което им придава своя завършен вид е лигнитът. Той се съдържа естествено (натурално) в дървесината. При температури над 100 градуса лигнитът се разтапя и свързва частиците – те се слепват. Ако се използва нискокачествен дървен материал с ниско съдържание на лигнит може да се наложи използване на добавки за постигане на пълно слепване.

Характеристики на пелетите и прелетните системи

Вече завършените пелети имат цилиндрична форма, на която диаметъра е 6мм и стигат до 30мм дължина. Всяка прелетна система има коефициент, който показва тяхното „полезно действие“. За разлика от горенето на дърва, който коефициент в 79%, прелетните системи стигат до 85%-95%, в зависимост качеството на пелетите и класа прелетна система. Също голямо предимство на пелетите е абсурдно ниското пепелно отделяне на суровината – 1,5%, а когато говорим за отделяне на топлина пелетите са в топа по качество! За разлика от дървата за огрев, които отделят 3500 ккал/кг, пелетите стигат до цели 3800-4200 ккал/кг.

Кой е най-важният фактор за добро отопление с пелети?

Разбира се има значение класа прелетна система, която ще си купите, но ако нямате качествени пелети, няма да успеете да извадите най-доброто от пелетната си система. Най-висока ефективност ще постигнете със закупуването на качествено изработени пелети, независимо от вида им.

Удобството на автоматизацията на пелетните отоплителни системи.

Пелетните отоплителни системи са изградени от камини, котли и горелки. Тези елементи от системите са автоматизирани. Пелетите са на дози, автоматично подбрани, според нуждите на клиента. Запалването, изгасването и горенето също са автоматизирани. Дори някои от по-напредналите и по-високите класове пелетни системи могат да бъдат контролирани от мобилни апликации посредством смартфон.

Класификация

Пелети за промишлено отопление

Те са по-тъмни, определят се като клас B (определено по международните стандарти). В този клас се срещат добавки като кора и клонки. Тези добавки може да са причината за по-тъмния цвят на пелетите, също така е възможно да се дължи на престояването на материала преди оформянето му в пелети. Важно е да се отбележи, че поради тези добавки, пепелното съдържание на индустриалните пелети е по-високо и нивото на отделената топлина е по-ниска от стандартните качествени пелети.

Пелети за битово отопление
 
Те са по-светли на цвят и спадат в клас А1 или А2 (определени по международните стандарти). Те се произвеждат от материал, който престоява кратък период от време в складовите бази и в него няма примеси от кора и клонки. Както споменахме по-рано в секцията за пелети за промишлено отопление, тези фактори (престой и примеси) играят важна роля в качеството на крайния продукт. Именно за това битовите пелети са с по-високо качество, което означава по-висока топлинна калоричност и ниска степен на пепелно съдържание.

Вашият коментар