Предлагаме информация за цените на дървесните пелети за месец Февруари 2023 година. По-долу можете да видите средната цена на различните видове пелети, която е изчислена като средно-аритметична стойност на всички цени, за които разполагаме с информация. Моля, имайте предвид, че тези цени могат да се различават в зависимост от конкретните условия и местоположение. Също тази информация е актуална към февруари 2023 година.

Таблица с цени на пелети

Вид пелети / продукт /Цена на тон (лв) 
/ на едро /
Цена 15 кг (лв)Цена доставка в рамките
на гр. София за 1 тон
Дъбови – клас А178011.6372 лева
Дъбови – клас А2665..9910.2272 лева
Дъбови – клас В643.59.8072 лева
Ясенови – клас А1804.613.5472.18 лева
Ясенови – клас А272911.1772.18 лева
Ясенови – клас B673.9910.3672 лева
Кестенови – клас А181011.6372 лева
Кестенови – клас А2724.4410.2772 лева
Кестеновии – клас В6499.2772 лева
Акациеви – клас А174410.6572 лева
Акациеви – клас А26399.7572 лева
Акациеви – клас В601.54972 лева
Евкалиптови – клас А196014.5480 лева
Евкалиптови – клас А276011.5180 лева
Евкалиптови – клас В6509.4880 лева
Брезови – клас А176812.1072 лева
Брезови – клас А26359.68872 лева
Брезови – клас В5908.4872 лева
Габърови – клас А1801.6611.1572 лева
Габърови – клас А2697.8810.5972 лева
Габърови – клас В6099.2272 лева
Кленови – клас А1774.511.0372 лева
Кленови – клас А269710.5172 лева
Кленови – клас В5908.8472 лева
Тикови – клас А181011.6372 лева
Тикови – клас А2689.1110.5972 лева
Тикови – клас В575.458.4672 лева
Широколистни – (средно)729.9911.2772 лева
От ела – клас А1621.669.4572 лева
От ела – клас А2473.446.8072 лева
От ела – клас В3645.1672 лева
Борови – клас А1611.749.3772 лева
Борови – клас А24756.9572 лева
Борови – клас В4256.4372 лева
Кедърови – клас А1629.99.6072 лева
Кедърови – клас А25037.4572 лева
Кедърови – клас В4116.0472 лева
От смърч клас А1623.559.4072 лева
От смърч клас А2526.667.2972 лева
От смърч клас В442.546.4272 лева
Иглолистни – (средно)5628.2772 лева
Слънчогледови432.666.2772 лева

Описание на всички видове продукти (характеристики и цена)

 • Дъбови пелети клас А1: Изработени от дъбови дърва, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 11.63 лв за 15 кг.
  • Дъбови – клас А2: Изработени от дъбови дърва, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 10.22 лв за 15 кг.
  • Дъбови – клас В: Изработени от дъбови дърва, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.80 лв за 15 кг.
 • Ясенови пелети клас А1: Изработени от ясенови дървета, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 13.54 лв за 15 кг.
  • Ясенови – клас А2: Изработени от ясенови дървета, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 11.17 лв за 15 кг.
  • Ясенови – клас B: Изработени от ясенови дървета, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 10.36 лв за 15 кг.
 • Кестенови пелети клас А1: Изработени от кестенови дървета, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 11.63 лв за 15 кг.
  • Кестенови – клас А2: Изработени от кестенови дървета, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 10.27 лв за 15 кг.
  • Кестенови – клас В: Изработени от кестенови дървета, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.27 лв за 15 кг.
 • Акациеви пелети клас А1: Изработени от акациеви дървета, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 10.65 лв за 15 кг.
  • Акациеви – клас А2: Изработени от акациеви дървета, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.75 лв за 15 кг.
  • Акациеви – клас В: Изработени от акациеви дървета, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.00 лв за 15 кг.
 • Евкалиптови пелети клас А1: Изработени от евкалиптови дървета, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 14.54 лв за 15 кг.
  • Евкалиптови – клас А2: Изработени от евкалиптови дървета, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 11.51 лв за 15 кг.
  • Евкалиптови – клас В: Изработени от евкалиптови дървета, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.48 лв за 15 кг.
 • Брезови пелети клас А1: Изработени от брезови дървета, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 12.10 лв за 15 кг.
  • Брезови – клас А2: Изработени от брезови дървета, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.68 лв за 15 кг.
  • Брезови – клас В: Изработени от брезови дървета, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 8.48 лв за 15 кг.
 • Габърови пелети клас А1: Изработени от габър, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 11.15 лв за 15 кг.
  • Габърови – клас А2: Изработени от габър, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 10.59 лв за 15 кг.
  • Габърови – клас В: Изработени от габър, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 9.22 лв за 15 кг.
 • Кленови пелети клас А1: Изработени от клен, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 11.03 лв за 15 кг.
  • Кленови – клас А2: Изработени от клен, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 10.51 лв за 15 кг.
  • Кленови – клас В: Изработени от клен, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 8.84 лв за 15 кг.
 • Тикови пелети клас А1: Изработени от тик, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 11.63 лв за 15 кг.
  • Тикови – клас А2: Изработени от тик, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 10.59 лв за 15 кг.
  • Тикови – клас В: Изработени от тик, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 8.46 лв за 15 кг.
 • Широколистни пелети (средно): Изработени от различни видове широколистни дървета, средно енергийно съдържание, цена на дребно: 11.27 лв за 15 кг.
 • Пелети от ела клас А1: Изработени от ела, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 9.45 лв за 15 кг.
  • От ела клас А2: Изработени от ела, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 6.80 лв за 15 кг.
  • От ела клас В: Изработени от ела, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 5.16 лв за 15 кг.
 • Борови пелети клас А1: Изработени от бор, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 9.37 лв за 15 кг.
  • Борови – клас А2: Изработени от бор, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 6.95 лв за 15 кг.
  • Борови – клас В: Изработени от бор, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 6.43 лв за 15 кг.
 • Кедрови пелети клас А1: Изработени от кедър, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 9.60 лв за 15 кг.
  • Кедрови – клас А2: Изработени от кедър, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 7.45 лв за 15 кг.
  • Кедрови – клас В: Изработени от кедър, по-ниско качество на дървената суровина в сравнение с клас А1 и А2, по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 6.04 лв за 15 кг.
 • Пелети от смърч клас А1: Изработени от смърч, високо енергийно съдържание, ниско съдържание на замърсяващи вещества, цена на дребно: 9.40 лв за 15 кг.
  • От смърч клас А2: Изработени от смърч, с по-ниско ниво на замърсяващи вещества в сравнение с клас А1 и с по-ниско енергийно съдържание, цена на дребно: 7.29 лв за 15 кг.
 • Иглолистни пелети (средно): Изработени от различни видове иглолистни дървета, средно енергийно съдържание, цена на дребно: 8.27 лв за 15 кг.
 • Слънчогледови пелети: Изработени от обработен слънчогледова кора, високо съдържание на замърсяващи вещества, по-ниско енергийно съдържание в сравнение с дървените пелети, цена на дребно: 6.27 лв за 15 кг.

Допълнителна информация за ценообразуването на пелетите

Една от най-важните характеристики на пелетите е калоричността, която може да влияе на цената. Пелетите с висока калоричност са по-ефективни и могат да осигурят по-много топлина, за да се отопли цялата къща, но са обикновено по-скъпи. Въпреки това, цената на пелетите не е само в зависимост от тяхната калоричност.

Цената на пелетите може да бъде повлияна и от други фактори, като например видът на дървесния материал, от който са изработени. Дървените пелети, направени от по-редки видове дърво, могат да бъдат по-скъпи в сравнение с пелетите, направени от по-достъпни дървесни видове. Въпреки това, имайте предвид, че цената на по-качествените пелети може да бъде по-висока, но те също така могат да бъдат по-ефективни и да спестят пари в дългосрочен план. В крайна сметка, изборът на пелети за отопление може да бъде определен от множество фактори, включително цената, калоричността и качеството на пелетите.

Качеството на дървесината

Качеството на дървесината е важен фактор, който влияе на формирането на цените на пелетите. При изработката на пелети се използват различни видове дървесина, като всякакъв вид дървесина не е подходящ за производството на качествени пелети. Пелетите, направени от по-качествена дървесина, имат по-висока калоричност и по-малко замърсяващи вещества в сравнение с по-нискокачествените пелети.

Нужно количество

Количеството на пелети, необходими за отопление на дома, зависи от няколко фактора, като големината на дома, климатичните условия, технологията на отопление и други. За да се изчисли количеството на пелети, необходими за отоплението на дома, е необходимо да се използва правилната формула, която включва големината на помещението, топлоизолацията на стените, броят на стаите, както и други фактори.

Минимални нива на влага и др.

Вашият коментар