характеристики на котел PelTec

 • водогрейни котли за централно отопление PelTec с вградена пелетна горелка, мощности от 12, 18, 24, 36, 48 kW
 • Иновациони иженерни решения повишаващи производителността допринасящи за  постигане максимален комфорт.
 • Автоматично почистване на горелката
 • Автоматично почистване на димоотходни тръби
 • Сензор за температура на димните газове
 • Сензор за нивото пелетите в бункера
 • Вграден зареждащ блок с четири-пътен вентил с моторна задвижка, за директно свързване към отоплителна система или буфер.
 • Touchscreen дисплей – улеснява работата с котела, позволява управление на отоплителния кръг, кръга за производство на топла вода.
 • Модулация на работата на котела от 30% до 100%
 • Висока ефективност
 • НИСКИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ГАЗОВЕ THINK GREEN
 • PelTec се предлагат и с допълнително оборудване – стенен термостат, GSM модул, автоматизирани системи за допълване на бункера и др.