Пелетна система Pel Tec 1248kW

от 12 до 48kW номинална мощност, модулация на работа от 3,6 до 48kW.

Котлите от серията PelTec LAMBDA разполагат с вградена ламбда сонда, която комуникира с контролния модул на системата и допълнително оптимизира работата. Повишава ефективността и осигурява безпроблемна работа дори и с дървесни пелети от по-нисък клас

Плелетните системи PelTec са високотехнологични отоплителни системи, функциониращи на пелетно гориво.

Те разполагат с вградн водогреен котел проектиран за работа чрез изгаряне на дървесни пелети.

Вградената горелка в котела, разполага със система за автоматично запалване и автоматично самопочистване.

Вграден зареждащ блок, поема команди от контролиращия модул и определя точното подаване на пелети дори и при ниска връщаща температура.

Едно от предимствата на PelTec е функцията за автоматично почиствана на димоходните тръби, което осигурява висок топлообмен и по-висока ефективност на системата.

В цената е включено?